Listan är inte färdig, det kommer nya stegkombinationer hela tiden

 

Videos på stegkombinationer finns här

A

 

 

 

ANCHOR STEP

Man står med ena foten lite framför den andra.

1. Lägg vikten på den bakre foten

& Lägg vikten på främre foten

2. Lägg vikten på bakre foten

 

 

APPLEJACKS    (HÖGER)

Stå med fötterna bredvid varandra

1. Ha vikten på vänster trampdyna och höger häl,

vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du vrider höger tå till höger
2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget

 

APPLEJACKS   (VÄNSTER)

Stå med fötterna bredvid varandra

1. Ha vikten på höger trampdyna och vänster häl, 

vrid höger häl åt höger och vänster tå och vänster
2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.

 

B 

 

 

BEHIND SIDE, CROSS

1. Korsa höger bakom vänster fot

&. Kliv till vänster med vänster fot

2. Korsa höger framför vänster fot

 

 

BOX SHUFFLE (Kan startas åt olika håll)

1&2 Vänster shuffle fram

3&4 Chasse till höger

5&6 Vänster shuffle bakåt

7&8 Cross shuffle med höger fot åt vänster

 


BRUSH
Att göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.


BUMP
Vickande höftrörelse åt något håll.


BUTTERMILK  (MONTANA KICK)

(Går på 2 takter och kan även kallas för Charleston)
1. Kliv fram med höger fot.
2. Kicka vänster fot framåt.
3. Kliv bak med vänster fot
4. Toucha höger intill vänster eller bakåt

 

C

 

 

CAMEL WALK

1. Kliv fram med vänster fot

2. dra höger fot bakom vänster

 

 

CHA CHA
1. Kliv fram med ex höger fot

&. ta ett snabbt kort steg med vänster.
2. Stig fram med höger fot igen.

Kan göras i en framåtrörelse eller diagonalt eller i sidled.

 

CHA CHA IN PLACE

Starta med vikten på vänster fot

1. Sätt ner höger fot och lyft lite på vänster fot

&. Sätt ner vänster fot och lyft lite på höger fot

2. Sätt ner höger fot och lyft lite på vänster fot

 


CHARLESTON
Görs på fyra takter
1. Peka med höger tå framåt .
2. Sätt ner höger fot strax bakom vänster.
3. Peka med vänster tå bakåt .
4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.

 

 

CHASSE

Kan göras åt höger och vänster

(Höger)

1. kliv ut med höger fot  till höger

&. dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot

2. kliv ut med höger fot till höger

 

 

CHUG ½

1. Gå fram med vänster fot och gör en vanlig step turn

2. vänd en ½ och peka höger tå i sidan

 

 

COASTER CROSS (HÖGER BAK

1. Kliv bak med höger fot

&. Sätt vänster fot intill höger & lägg över vikten på vänster fot

2. Korsa höger framför vänster fot

 

 

COASTER STEP (HÖGER BAK)

1. Kliv bak med höger fot

&. Sätt vänster fot intill höger & lägg över vikten på vänster fot

2. Kliv fram med höger fot

 

 

COASTER STEP (VÄNSTER BAK)

1. Kliv bak med vänster fot

&. Sätt höger fot intill vänster & lägg över vikten på höger fot

2. Kliv fram med vänster fot

 

 

CROSS POINT

Kliv fram och korsa höger framför vänster

Nudda vänster tå ut åt sidan vänster

 

 

CROSS ROCK

1. Kliv fram och korsa höger fot framför vänster och gunga framåt

2. Gunga tillbaka på vänster fot

 

 

CROSS SHUFFLE

1. Kliv fram och korsa vänster fot över höger

&. Dra höger fot intill vänster

2. fortsätt till höger med vänster fot

 

 

CROSS UNWIND  ½ TURN (BAKOM)

1. Korsa vänster fot bakom höger (böj lite på knäna)

2. Vänd ½ varv åt vänster och sträck på benen igen (Vikten på höger)

 

CROSS UNWIND  ½ TURN (FRAMFÖR)

1. Korsa ex. höger fot över vänster

2. vänd ½ åt vänster (Vikten på vänster)

 

 

CROSS UNWIND FULL TURN

1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger

Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren

2. fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot

(Böj lite på knäna för bättre resultat)

 

 

a

 

 

D

 

 

DIP
Att böja med knät på det stödjande benet ( niga )

och peka ex. höger tå strax bakom vänster fot ( doppa )  

 

 

DOHERTY STEP  (Höger och vänster)

1. Kliv fram med höger fot

2. lås vänster fot bakom höger
&.
Kliv fram med höger fot
3.
Kliv fram med vänster fot
4. Lås höger fot bakom vänster

&. Kliv fram med vänster fot
 

 

DRAG

Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll 

Dras (Drag) den andra foten ut med golvet tills de är bredvid varandra.

 

 

E

 

 

ELVIS WALK

1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä mot vänster ben

2. Hold

3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben

4. Hold

 

 

F

 

 

FANCY FEET (Görs på takten &1&2&3&4)
(Vikten på vänster häl och höger tå)

&. Vrid vänster tå och höger häl åt vänster
1. Vrid tillbaka och sätt ned hälen och tån

(Vikten på vänster tå och höger häl)

&. Vrid vänster häl och höger tå åt höger

2. Vrid tillbaka och sätt ned hälen och tån

&3&4. Upprepa steg &1&2

 

 

FLICK = (Spark bakåt eller bakåt åt sidan)

Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan

 

 

FREEZE 

Stanna upp i den senaste rörelsen

(Stanna upp och håll en takt)

 

 

FULL TURN

(Görs på 2 takter)

1. Kliv fram på vänster fot och vänd ½ åt höger

2. Vänd ½ och kliv fram på höger fot

 

 

G

 


GRAPEVINE
(
HÖGER)
1. Kliv till höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom höger.
3. Kliv till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill höger

ELLER gör en alternativ avslutning på den fjärde takten

t.ex. en scuff, Kick eller Touch

 

 

GRIND

med hälen i golvet flyttas framfoten från ena sidan till den andra

 

 

H

 

 

HEEL BALL CHANGE
Steget räknas som 1 & 2.
Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.
1. Sätt fram höger häl

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Byt tillbaka vikten på vänster fot.  

 

 

HEEL DIG

Sätt fram höger häl diagonalt höger

Sätt ner höger fot bredvid vänster och böj lite på höger knä

 

HEEL GRIND

1. Kliv fram på höger häl med foten åt vänster

2. Vrid höger fot åt höger och sätt ner framfoten

 

 

HEEL JACK Görs på takt &1&2
&. Kliv snett bakåt med höger fot

1. Sätt fram vänster häl

&. Ta tillbaka vänster häl och lägg över vikten på vänster

2. Toucha höger fot intill vänster

 

 

HEEL STRUT

1. Sätt fram höger häl
2. Släpp ner höger tå

 

 

 

HEEL SWITCHES

1. Sätt fram höger häl snett framåt

&. sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Sätt ut vänster häl snett framåt

 

 

 

HEEL TAP

Stå med trampdynan i golvet och

släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet

 

 

 

 

HESITATION TURN (Walts)

1. korsa höger över vänster

2-3. Sätt ner vänster fot strax bakom höger &

lägg över vikten på vänster och vänd ½ medan höger fot släpas i golvet

 

 

HINGE

1. Sätt ut höger fot och lägg över vikten på höger

2. vänd ½ åt vänster och lägg över vikten på vänster fot

 

 

HIP BUMP
1. Lägg över tyngden på höger fot och skjut den högra höften till höger
2. Flytta vikten till vänster fot och skjut höften till vänster

 

HIP ROLLS

Rulla höfterna medsols eller motsols i en cirkel rörelse

 


HITCH
Dra upp benet framför dig med böjt knä. 

Foten hamnar då i höjd med knät på det benet du står på

 


HOLD
Håll stilla en takt


HOOK
Att korsa ex. höger fot framför vänster knä  

 

 

I

 

 

 

 

J

 


JAZZ BOX (Kan även stavas Yazz box)
Görs på 4 takter

1. Kliv fram och korsa höger fot över den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

 

JAZZ BOX 1/4 TURN (Kan även stavas Yazz box)
Görs på 4 takter

1. Kliv fram och korsa höger fot över den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Vänd 1/4 åt höger och sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

 


JUMPING  JACKS
Steget går på två takter.
1. Hoppa isär med benen.
2. Hoppa och korsa benen.  

 

 

JUMPING JACKS ½ TURN UNWIND

1. Hoppa isär med båda benen

2. Hoppa i kors med benen (höger över vänster)

3. Vänd ½ åt vänster (över vänster axel)

4. Håll eller klappa på sista takten

 

 

K

 

 

KICK
kicka framåt med rakt ben.


KICK BALL CHANGE
(Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.)
1. kicka med höger fot framåt

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Byt tillbaka vikten på vänster fot

 

 

KICK BALL CROSS
(Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.)
1. Kicka med höger fot framåt

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Korsa vänster fot över höger, Lägg över vikten på vänster

 

 

KICK BALL POINT
(Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.)
1. kicka med höger fot framåt

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2.
Peka vänster fot ut i sidan

 

 

KICK OUT OUT

Sparka med höger fot framåt

Sätt ner höger fot ut till höger

Kliv till vänster med vänster fot, (vikten på vänster)

 

 

 

KNEE  KNOCKS
med fötterna ihop, rör knäna in och ut  mot varandra

 

 

L

 

 

L.O.D =  Line Of  Dance 

Dansriktningen, alltså åt det håll som dansen går.
Vanligare uttryck i ringdans.


LOCK
Att låsa ena benet bakom det andra, att "låsa" steget.

 

 

LOCK STEG  (höger fram)

1. kliv fram med höger fot

2. dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot

 

 

LOCK SHUFFLE

(Höger fram)

1. kliv fram med höger fot

&. dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger)

2. kliv fram med höger fot

 

 

M

 

 

MAMBO STEP (Höger)

1. Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot

&. Lägg tillbaka vikten på vänster

2. Sätt höger fot bredvid vänster

 

MODIFIED JAZZ BOX (VÄNSTER)

1. Korsa vänster över höger

2. Sätt höger fot bakom vänster 

&. Kliv bakåt med vänster fot

3. Korsa höger fot över vänster 

4. toucha vänster fot ut till vänster

 

 

MONTANA KICK
(Går på 2 takter och kan även kallas för Charleston)
1. Kliv fram med höger fot.
2. Kicka vänster fot framåt.
3. Kliv bak med vänster fot
4. Toucha höger intill vänster

 

 

MONTEREY ½ TURN

1. Sätt ut höger fot till höger
2. Dra in höger fot intill vänster
    samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger på vänster fot
3. Sätt ut vänster fot till vänster
4. Sätt ned vänster fot intill höger

 

MONTEREY  FULL TURN

1. Sätt ut höger fot till höger
2. Dra in höger fot intill vänster
    samtidigt som du vrider ett varv åt höger på vänster fot
3. Sätt ut vänster fot till vänster
4. Sätt ned vänster fot intill höger

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

P

 

 

PADDLE  TURNS

Stå på vänster fot, ha vikten på vänster fot hela tiden

& 1. Lyft lite på höger fot och vänd ¼ vänster och nudda höger tå ut åt höger
& 2. Lyft lite på höger fot och vänd ¼ vänster och nudda höger tå ut åt höger
& 3. Lyft lite på höger fot och vänd ¼ vänster och nudda höger tå ut åt höger
& 4. Lyft lite på höger fot och vänd ¼ vänster och nudda höger tå ut åt höger

 

 

PIGEON TOES
Starta med vikten jämnt fördelad mellan fötterna.
1. Gå upp på tå och sära på hälarna.
2. Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.


PIVOT ½  (STEP TURN)
1. Kliv fram på höger fot.
2. Vänd 1/2 varv åt vänster

och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben

 

 

POINT
Peka åt något håll med framfoten

 

 

PRISSY STEP

1. Vrid kroppen något åt åt vänster och korsa höger fot framför vänster

2. Vrid kroppen något åt åt höger och korsa vänster fot framför höger

 

 

Q

 

 

 

 

R

 

 

REVERSE HOOK (FLICK)
Följer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i
luften, tårna pekas nedåt golvet.

 

REVERSE SAILOR STEP  (Höger)

1. Kliv fram och korsa höger fot framför vänster

&. kliv till vänster med vänster fot

2. sätt ner höger fot bredvid vänster

 

 

ROCK & CROSS

1. Kliv till höger med  höger fot

&. lägg tillbaka vikten på vänster

2. korsa höger fot framför vänster

 

 

ROCK FORWARD, STEP BACK, HOLD

1. Kliv fram på höger och gunga framåt

2. Gunga tillbaka på vänster

3. Kliv bak på höger fot

4. Hold, Alternativ klapp

 

 

ROCK BACK, STEP FORWARD, HOLD

1. Kliv bak på vänster fot och gunga bakåt

2. Gunga tillbaka på höger

3. Kliv fram på vänster fot

4. Hold, Alternativ klapp

 

 

 

ROLLING FULL TURN VINE  RIGHT

1. Vänd 1/4 till höger och kliv fram med höger fot

2. vänd ytterligare 1/2 och kliv bak med vänster fot

3. vänd ett 1/4 varv och sätt ut höger fot till höger

4. touch vänster fot intill höger

 

 

ROLLING FULL TURN VINE LEFT

1. Vänd 1/4 till vänster och kliv fram med vänster fot

2. vänd ytterligare 1/2 och kliv bak med höger fot

3. vänd ett 1/4 varv och sätt ut vänster fot till vänster

4. touch höger fot intill vänster

 


ROCK STEP  (Höger fram)

1. kliv fram med höger fot, lyft lite på vänster häl

2. lägg tillbaka vikten på vänster fot

 

 

RUMBA BOX

(Kan startas i alla riktningar)

1. Kliv till vänster

2. Sätt höger fot bredvid vänster 

3. Kliv fram med vänster

4. Touch eller Håll

5. Kliv till höger med höger fot

6. Sätt vänster fot bredvid höger

7. Kliv bak med höger fot

8. Touch eller Håll

 

 

S

 

 

SAILOR STEP

1. Korsa höger fot bakom vänster

&. kliv till vänster med vänster fot

2. sätt höger fot bredvid vänster

 

 

SAILOR STEP

1. Korsa vänster fot bakom höger 

&. kliv till Höger med höger fot

2. sätt vänster fot bredvid höger

 

 

SAILOR STEP 1/4 TURN LEFT

1. Korsa vänster fot bakom höger och vänd 1/4 åt vänster

&. Sätt höger fot intill vänster

2.  Sätt vänster fot bredvid vänster

 

 

SCISSOR STEP

1. Kliv till höger med höger fot

&. Sätt vänster bredvid höger

2. Korsa höger fot framför vänster (vikten på höger)

 

 

SCISSOR STEP, HOLD

1. Kliv till höger med höger fot

2. Sätt vänster bredvid höger

3. Korsa höger fot framför vänster (vikten på höger)

4.  Håll

 

 

SCOOT
Går på en takt. Lyft t.ex. höger knä och dra (Slide) vänster fot
framåt. (Hoppa något.)


SCUFF
Att göra en svepande rörelse framåt  med hälen mot golvet.

"Klacka" gärna i så det låter ordentligt.

 

SHIMMY ( Görs oftast på  4  takter)

1. Kliv till höger med höger fot

2.  Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna

3. toucha vänster fot intill höger (Alternativ Klapp)

4. Hold eller klappar

 


SHUFFLE  (Kan göra framåt, bakåt & diagonalt)
1. Kliv framåt med höger  fot

&. dra vänster fot jämsides intill höger, och lägg över vikten på vänster fot
2. Kliv fram med höger fot igen.

 

 

SHUFFLE 1/4 TURN   (Höger)

1. Kliv ut med höger fot till höger

&. dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot

2. Vänd en 1/4 åt höger kliv fram med höger

 

 

SHUFFLE 1/2 TURN  RIGHT
(
Höger)

1. Vänd 1/4 kliv ut med höger fot  till höger

&. dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot

2. Vänd en 1/4 åt höger kliv fram med höger

 

 

SHUFFLE 1/2 TURN  LEFT
(
Vänster)

1. Vänd 1/4 till vänster och kliv ut med vänster fot till vänster

&. dra höger fot intill vänster, och lägg över vikten på vänster fot

2. Vänd en 1/4 åt vänster kliv fram med vänster

 

 

SHUFFLE  FULL TURN

1. Kliv fram på vänster fot och vänd ½ åt vänster

&. Kliv bak med höger fot

2. Vänd ½ och kliv fram på vänster fot

 

 

SIDE SWITCHES
1. Toucha höger tå till höger
2. Sätt ner höger fot bredvid vänster
3. Toucha vänster tå till vänster
4. Sätt ner vänster fot bredvid höger

 

 

SYNCOPATED SIDE SWITCH (Snabb)

1. Toucha höger tå till höger

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Toucha vänster tå till vänster

 

 

SIDE, TOUCH

1. kliv till höger med höger fot
2. Nudda vänster tå bredvid höger fot

 

SIDE, TOGETHER

1. kliv till höger med höger fot
2. Sätt ner vänster fot bredvid höger och flytta vikten till vänster

 

 

 

SLAP
Slå handen på någon kroppsdel t.ex.. knä, fot eller höft.

 


SLIDE
Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något
håll så dras den andra foten ut med golvet tills de är bredvid varandra.

 

SPIN  (FULL TURN)

(Görs på 2 takter)

1. Kliv fram på vänster fot och vänd ½ åt höger

2. Vänd ½ och kliv fram på höger fot

 

 

STEP

Att ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga vikten på den

 

STEP LOCK STEP  (höger fram)

1. kliv fram med höger fot

&. dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot

2. kliv fram med höger fot

 

 

STEP LOCK STEP, HOLD  (höger fram)

1. kliv fram med höger fot

2. dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot

3. kliv fram med höger fot

4. Håll

 

 

 

STEP TURN  ½ (Kan göras åt både höger och vänster)

1. Kliv fram på höger fot.
2. Vänd 1/2 varv åt vänster

    och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben

 

 

 

 

STEP TURN STEP  (Kan göras åt både höger och vänster)

1. Kliv fram på höger fot.
&. Vänd 1/2 varv åt vänster

    och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben

2. Kliv fram på höger fot.

 

 

 

STEP TURN ½  WITH HOOK 

1. kliv fram på vänster fot

2. vänd ½ och korsa höger ben över vänster 

    sätt ner höger tå till vänster om vänster fot

 

 

STEP TURN TURN

1. Kliv fram med höger fot

& Vänd ½ åt vänster och lägg vikten på vänster fot

2. Fortsätt vända ½ åt vänster och kliv bak med höger

 


STOMP
Att stampa i golvet med hela foten.


STRUT
Görs på 2 takter. Kan utföras på två olika sätt

HEEL STRUT och TOE STRUT

 

        HEEL STRUT

        1. Sätt fram höger häl
        2. Släpp ner
framfoten

 

 

        TOE STRUT

        1. Sätt fram höger tå

        2. Släpp ner höger häl

SUGER FOOT

1. toucha höger tå bredvid vänster fot

2. toucha höger häl bredvid vänster fot

 

SWEEP

1. Gör en släpande rörelse med foten

 

SWIVELS

1. Lyft på båda hälarna, vrid och flytta och sätt ner hälarna till höger

2. Lyft på båda tårna, vrid och flytta och sätt ner tårna till höger

 

 

SYNCOPATED LOCK STEPS
1. Kliv fram med vänster fot

&. lås höger fot bakom vänster
2.
Kliv fram med vänster fot
&.
Kliv fram med höger fot
3. Lås vänster fot bakom

&. Kliv fram med höger fot
4.
Kliv fram med vänster fot

& lås höger fot bakom vänster

 

 

SYNCOPATED ROCKS FORWARD

1. Gunga fram på höger fot

2. Gunga tillbaka på vänster fot

&. Sätta höger fot bredvid vänster
3.
Gunga fram på vänster fot

4. Gunga tillbaka på höger fot

& Sätt vänster bredvid höger

 

 

SYNCOPATED SIDE SWITCHES
1. Toucha höger tå till höger
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Toucha vänster tå till vänster
&. Sätt ner vänster fot bredvid höger

 

 

 

SYNCOPATED VINE    (Höger)

1. Kliv till höger med höger fot

2. Sätt vänster fot bakom höger

&. Kliv till höger med höger fot

3. Korsa vänster fot framför höger

4. Kliv till höger med höger fot

 

 

SYNCOPATED JAZZBOX (Höger)

 

1. Korsa höger över vänster

2. Sätt vänster fot bakom höger

&. Kliv till höger med höger fot

3. Korsa vänster fot över höger

4. toucha höger fot ut till höger

 

 

SYNCOPATED JUMPS

&. Hoppa till vänster och landa på vänster ben

1. Sätt ner höger fot bredvid vänster

 

 

SYNCOPATED ROCK STEP (MAMBO STEP)

1. Kliv fram med höger fot

&. Lägg tillbaka vikten på vänster

2. Sätt höger fot bredvid vänster

 

 

SYNCOPATED WEAVE

&. Kliv lite snett bakåt med vänster fot

1. Korsa höger över vänster

&. Kliv till vänster med vänster fot

2. Korsa höger bakom vänster

 

 

SWIVEL (Vänster)
(Med båda fötterna tillsammans: Flytta tår eller hälar åt samma håll)

1. Vikten på framfötterna ,vrid båda hälarna till vänster

2. Vikten på hälarna, vrid båda tårna till vänster

3. Vikten på framfötterna ,vrid båda hälarna till vänster

4. Klappa händerna eller håll en takt

 

 

 

T

 

 

TAP (Kan göras på 2 sätt)

HEEL TAP & TOE TAP

 

    HEEL TAP (Häl)

    Stå med trampdynan i golvet och

    släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet

 

    TOE TAP  (Tå)

    Stå med hälen i golvet och

    släpp ner tån en eller upprepade gånger i golvet

 

 

TOE FAN (Höger fot)
Starta med fötterna ihop.
1. Stå med vikten på den vänstra foten och vinkla ut höger fot till höger
     utan att flytta hälen
2. vinkla tillbaka foten igen så du står med fötterna ihop igen

 


TOE STRUT (Höger fot)
1. Sätt fram höger tå

2. Släpp ner hälen

 

 

 

TOE  SWITCHES

1. Sätt höger tå bredvid vänster

&. sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Sätt vänster tå bredvid höger

 

 

TOE TAP

Stå med hälen i golvet och

släpp ner tån en eller upprepade gånger i golvet

 


TOUCH
Nudda foten i golvet utan att flytta vikten till den.


TRIPPLE STEP

(Görs på takten 1&2)
Trampa Vänster, Höger, Vänster eller

Höger, Vänster, Höger på stället på 1&2

 

TURN TOUCH

1. Vänd 1/4 till vänster och kliv till höger med höger fot

2. Nudda vänster fot bredvid höger

 

TWINKLE (Vals takt)

1. korsa vänster över höger

2. kliv till höger med på höger fot

3. sätt vänster fot bredvid höger

 

 

TWIST

Stå med vikten på trampdynorna

och flytta hälarna höger respektive vänster

 

 

 

U

 

 

UNWIND FULL TURN  (Höger)

1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger

Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren

2. fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot

(Böj lite på knäna för bättre resultat)

 

 

 

V-W

 

 

V-STEP

1. Kliv ut till höger m hö fot

2. Kliv ut till vänster m vänster fot

3. Kliv bak med höger fot

4. Sätt vänster fot bredvid höger

 

 

 

WALK

Gå ett eller några steg framåt eller bakåt

 

 

WALK  A 3/4 TURN RIGHT

Vänd 1/4 och kliv fram med höger fot

Vänd 1/4 och kliv fram med vänster fot

Vänd 1/4 och kliv fram med höger fot

och kliv fram med vänster fot

 

VAUDEVILLED (Kors och häl)

1. Kliv med höger över vänster

&. Kliv bak med vänster
2. Sätt fram höger häl diagonalt höger fram

 

 

VINE (Vänster.)
1. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Korsa höger fot bakom vänster.
3. Kliv till vänster med vänster fot.
4. Placera höger fot intill den vänstra 

(alternativ avslutning på den fjärde takten: en scuff, kick, touch eller cross)

 

 

VINE WITH 1/4 TURN LEFT, SCUFF
1. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Korsa höger fot bakom vänster.
3. Vänd 1/4 vänster och kliv fram på vänster fot.
4. Sparka höger fot framåt och stöt hälen i golvet på vägen fram

 

 

VINE ROLLING FULL TURN   RIGHT

1. Vänd 1/4 till höger och kliv fram med höger fot

2. vänd ytterligare 1/2 och kliv bak med vänster fot

3. vänd ett 1/4 varv och sätt ut höger fot till höger

4. touch vänster fot intill höger

 

 

VINE ROLLING FULL TURN  LEFT

1. Vänd 1/4 till vänster och kliv fram med vänster fot

2. vänd ytterligare 1/2 och kliv bak med höger fot

3. vänd ett 1/4 varv och sätt ut vänster fot till vänster

4. touch höger fot intill vänster

 

 

 

WEAVE

1. Korsa vänster över höger

2. Kliv till höger med höger fot

3. Korsa vänster bakom höger

4. Kliv till höger med höger fot

 

 

X

 

 

 

 

 

Y

 

 

YAZZ BOX (Kan även stavas Jazz box)
Görs på 4 takter

1. Kliv fram och korsa höger fot över den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

 

 

YAZZ BOX 1/4 TURN (Kan även stavas Jazz box)
Görs på 4 takter

1. Kliv fram och korsa höger fot över den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Vänd 1/4 åt höger och sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad  2023-04-02